Grieks theater

Theater bestaat al heel lang. In het oude Griekenland was theater zelfs één van de belangrijkste zaken in het dagelijkse leven. Vanaf ongeveer 500 jaar voor Christus werden er in Athene al toneelwedstrijden gehouden. Dichters moesten vooraf een serie van vier stukken indienen, wat moest bestaan uit een trilogie van tragedies en een saterspel. Bij elkaar heette dit een tetralogie mits de delen bij elkaar hoorden. De uiteindelijke voorstelling duurden uren en werden meestal gewoon in het daglicht opgevoerd.

Theater was in de vroegste samenlevingen een verzamelnaam voor het verbeelden van goden.

Ook de handelingen uit het dagelijkse leven door muziek en dans kunnen we wel een van de vroegste vormen van kunst noemen. Door alle jaartallen heen, kan men wel sporen vinden van dansen of liederen die bedoeld waren om een god te eren, een geboorte te vieren of de dood te herdenken. Deze vorm van kunst werd ook gebruikt bij het oproepen van hulp van de goden voor de jacht, in verband met hongersnood of weersomstandigheden. Religieuze riten vonden overal ter wereld plaats en ook hier liggen de wortels van het theater.

Het oude Griekse theater

Uit het oude Griekenland zijn zelfs een paar toneelteksten bewaard gebleven. Destijds beroemde toneelschrijvers zoals Sophocles, Aristophanes, Aischylos en Euripides waren voor de geschiedenis van het theater invloedrijke figuren. Het toneelspel ging er toentertijd wel iets anders aan toe dan tegenwoordig. In een tragedie waren er meestal niet meer dan drie spelers, mannelijke spelers die met behulp van maskers verschillende rollen uit de tragedie vertolkten. De kleurrijke maskers waren groot en de kleding was meestal gewoon zwart en daarbij droegen ze schoenen met hele dikke zolen. Hierdoor leken de acteurs groter en kon het publiek ze beter zien. Ook stond er meestal een koor op het toneel die allemaal dezelfde toon produceerden. Het stuk werd niet zoals nu meerdere malen opgevoerd, maar meestal maaréén keer tijdens een festival.

Verschillende theater stromingen

Natuurlijk is er in de loop der jaren veel veranderd in het theater. Zeker rond 1970 zijn er grote verschuivingen geweest. Waar het vroeger voornamelijk dramatisch theater was met heel veel tekst, zijn tegenwoordig de andere elementen van het theater niet langer ondergeschikt. Bij dit postdramatische theater kreeg ook het lichaam van de acteur een grotere rol.

Modern theater is echt een levendige voorstelling, waarbij meerdere acteurs een rol spelen. Het speelt zich af in een publieke ruimte, zoals een theaterzaal. Vaak wordt het stuk meerdere keren gespeeld, waarbij de speeldata wel van tevoren bepaald is. Inmiddels zijn er ook verschillende stromingen op het gebied van theatervoorstellingen. Naast het aloude tragedie of drama, zijn er nog talloze andere soorten voorstellingen waar men in het theater naar kan gaan kijken. Blijspel, cabaret, circustheater, klucht, komedie, musical en dans zijn hier enkele voorbeelden van.